Hareskov fitness, baggrund og ide

Baggrund og idegrundlag

Der er etableret et attraktivt træningscenter i en del af Hareskov Hallen med træningsudstyr af professionel kvalitet.

Det er ambitionen at vi med dette initiativ kan skabe (endnu) mere idrætsaktivitet i området omkring hallen og fodboldbanerne og generelt medvirke til en bedre udnyttelse af lokalområdets faciliteter.


Etableringen af Hareskov Fitness sker i samarbejde med ’Bevæg Dig For Livet Fitness’ – et samarbejde mellem DIF og DGI, som har rådgivet i forbindelse med etableringen af ca. 200 foreningsdrevne fitnesscentre i Danmark. 


Igennem  rådgivning og sparring fra BDFL Fitness er det sikret , at træningscentret indholdsmæssigt er designet bedst muligt til de forskellige målgrupper, og at der etableres en stabil og hensigtsmæssig model for drift af centeret – baseret på frivillige kræfter.

 

Hareskov Fitness bliver etableret som en afdeling i Hareskov IF Fodbold, der pr 2020 har ca. 700 medlemmer i alderen mellem 3 og 78 år. 

Videre perspektiver

I de kommende faser for foreningen er det ambitionen at udvide med holdbaseret træning. Holdttræning, vil potentielt kunne foregå i selve fitnesslokalet, i Hallen, i en af de nærved liggende gymnastiksale eller udendørs.


Der er desuden dialog med kommunen om at udnytte yderligere kvadratmeter i hallen, såfremt kapaciteten i nuværende lokale viser sig for lille.

På sigt håber vi at  initiativet være en løftestang til at få en mere permanent åbningstid i hallens cafeteria med afsæt i frivillige kræfter og dermed skabe et mødested for aktivitet og dyrkelse af det lokale fællesskab.